Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

                                        Watching the days burning out like a cigarette
                                                                     Just a few drags to go.
                                                                          You built me up
                                                                 And you broke me down
                                                                              Somehow

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου