Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

How do you feel? That is the question
But I forget.. you don't expect an easy answer
When something like a soul becomes
Initialized and folded up like paper dolls and little notes
You can't expect a bit of hope
So while you're outside looking in
Describing what you see
Remember what you're staring at is me

MusicPlaylist
Music Playlist at MixPod.com

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

                                        Watching the days burning out like a cigarette
                                                                     Just a few drags to go.
                                                                          You built me up
                                                                 And you broke me down
                                                                              Somehow

Dance is a song of the body
                                  Either of joy or pain. 

           I love piercings (L)